شکسته شدن یکی از توربین های بادی منجیل

شکسته شدن یکی از توربین های بادی منجیل
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۱۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۲ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۱ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری میزان - ۱۹ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ تیر ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۹ اسفند ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: توربین منجیل شکسته بادی

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱