جریمه ۱۰ میلیونی و محرومیت دو ساله در انتظار متخلفان فوتبال ایران

جريمه 10 ميليوني و محروميت دو ساله در انتظار متخلفان
خبرگزاری فارس
تابناک - ۲ آذر ۱۳۸۸

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اطلاعیه ای در مورد منشور اخلاقی و مصاحبه اهالی فوتبال صادر کرد. به گزارش فارس، متن اطلاعیه بدین شرح است: "حسب اطلاع، برخی از مدیران، سرپرستان، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل ذیربط تیم های فوتبال و باشگاه ها با انجام مصاحبه های مختلف مطالبی را نسبت به یکدیگر و داوران و سایر مسئولین اجرایی مسابقات بیان می کنند که این اعمال سبب ایجاد وهن و بدبینی نسبت به جامعه فوتبال و نهادهای مربوطه می شود. از آنجاییکه این گونه اعمال مغایر مقررات فیفا و آیین نامه انضباطی و آیین نامه لیگ حرفه ای فوتبال ایران است. لذا در صورت ملاحظه رویه و عمل ناصواب مذکور ، کمیته انضباطی حسب وظیفه و با عنایت به مقررات بند ۲ ماده ۲۳ آیین نامه با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد ، باشگاهها می توانند طبق مقررات مندرج در بند ۸-۱ آیین نامه لیگ حرفه ای فوتبال ضمن پرهیز از هرگونه مصاحبه بوسیله رسانه ها ، مراتب اعتراض خود را مستدلاً به سازمان لیگ منعکس و در صورت عدم رسیدگی موضوع را به فدراسیون اعلام کنند. شایان ذکر است، رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه ای فوتبال که در قالب منشور اخلاقی سازمان لیگ قید شده قابل انطباق با ماده ۴۲ آیین نامه انضباطی بوده و تخطی دست اندرکاران فوتبال که مرتکب اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی مغایر باشأن ورزشکاری و سبب بدبینی و لطمه به جامعه فوتبال شوند صرف نظر از حکم مراجع محترم قضایی ، در صورت لزوم تنبیهات مندرج در ماده مذکور و بندهای مربوطه در مورد آنان اعمال خواهد شد ." این اطلاعیه در پایان آورده است: "در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن تذکر به تمامی عوامل محترم ورزش فوتبال کشور رعایت مقررات ذکر شده را خواستار می شود.

ضمنا برای تاکید بیشتر ماده ۴۲ آئین نامه انضباطی عینا ذکر می شود: ماده ۴۲ :بازیکنان و مربیان یا دست اندرکاران فوتبال چنانچه در زندگی اجتماعی و فعالیتهای غیر فوتبالی مرتکب اعمال قانونی یا غیر اخلاقی یا مغایر با شان ورزشکاری شوند به طوری که سبب وهن و یا بدبینی به جامعه فوتبال و نهادهای مرتبت فوتبال شود قطع نظر از حکم مراجع قضایی با توجه به شدت یا ضعف اعمال ارتکابی و تاثیر آن در جریحه دار کردن اخلاق حسنه و نظم عمومی ،تنبیهات زیر درمورد آنها منفردا یا تواما اعمال می شود: الف:تذکر کتبی به متخلف با ارسال رونوشت به باشگاه ب:توبیخ کتبی و درج در پرونده ج:جریمه نقدی از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال د:محرومیت جلسه ای از ۲ تا ۸ مسابقه رسمی یا محرومیت از فعالیتهای رسمی از ۶ ماه تا ۲ سال."

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز