عکس/ اوباما و چهارپایه آنگلا مرکل!

عکس/ اوباما و چهارپایه آنگلا مرکل!

شفاف
شفاف - ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

در این عکس اوباما چهارپایه مرکل را آماده می‌کند تا صدراعظم آلمان بر آن پای بگذارد.

منابع خبر
عکس/ اوباما و چهارپایه آنگلا مرکل! جهان نیوز - ۱۸ خرداد ۱۳۹۰