داعش مسئولیت حمله انتحاری به ماموران نمازگزار عربستان را بر عهده گرفت

دیگر اخبار این روز

رادیو زمانه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۴