«آمادگی آمریکا برای انهدام بخشی از تسلیحات شیمیایی سوریه»

    <id >tag:www.bbcpersian.com,2013-11-30:28617670</id>    <dc:identifier >28617670<dc:identifier />    <updated >2013-11-30T18:41:01+00:00</updated>    <published >2013-11-30T11:26:48+00:00</published>    <category xml:lang="fa" term="persian" label="فارسی"></category>    <category xml:lang="fa" term="world" label="جهان"></category>    <rights >restricted</rights>    پیشنهاد آمریکا برای انهدام بخشی از تسلیحات شیمیایی سوریه
بی بی سی فارسی
رادیو کوچه - ۹ آذر ۱۳۹۲

خبر/ رادیو کوچه سازمان منع تسلیحات شیمیایی تایید کرده که آمریکا پیشنهاد داده که حاضر است بخشی از تسلیحات شیمیایی سوریه را در دریا و روی یک کشتی نابود کند. خبرگزاری «رویترز»،‌ گزارش داد،سازمان منع تسلیحات شیمیایی در روز شنبه سی‌ام نوامبر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:‌ »آمریکا برای انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه، پیشنهاد ارایه […]

منابع خبر