۵ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر مصاف فرانسه - آلبانی را دیدند

خبرگزاری فارس - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

یک منبع خبری گزارش داد از تماشاگران تلویزیونی بازی تیم ملی فرانسه کاسته شد

منابع خبر
خلاصه بازی: فرانسه ۱-۱ آلبانی تابناک - ۲۴ آبان ۱۳۹۳