قیمت اجاره ویلا در مناطق شمالی کشور+جدول

جهان نیوز - ۳ فروردین ۱۳۹۵

خبرگزاری میزان: با شروع نوروز، مردم هر ساله اقدام به سفر می کنند که در این میان شهرهای شمالی کشور خواهان بیشتری برای تعطیلات نوروزی دارد.

امکانات

متراژ

مبلغ اجاره

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۳

ظرفیت نرمال: ۷ نفر

حداکثر ظرفیت: ۱۰ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: ۵۵۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۱۹۰ متر مربع

شبی ۳۵۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۲

ظرفیت نرمال: ۴ نفر

حداکثر ظرفیت: ۸ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز

مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۹۵ متر مربع

شبی ۲۰۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۲

ظرفیت نرمال: ۴ نفر

حداکثر ظرفیت: ۶ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: ۷۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۱۵۰ متر مربع

شبی ۵۵۰.۰ تومان تا ۶۵۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۴

ظرفیت نرمال: ۱۰ نفر

حداکثر ظرفیت: ۱۵ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز

مساحت زمین: ۳۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۲۲۰ متر مربع

شبی ۷۰۰.۰ تومان تا ۷۵۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۳

ظرفیت نرمال: ۶ نفر

حداکثر ظرفیت: ۸ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: ۴۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۱۶۰ متر مربع

شبی ۷۵۰.۰ تومان تا ۸۵۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۲

ظرفیت نرمال: ۴ نفر

حداکثر ظرفیت: ۸ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز

مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۹۵ متر مربع

شبی ۴۰۰.۰ تومان تا ۵۰۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۲

ظرفیت نرمال: ۴ نفر

حداکثر ظرفیت: ۶ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: ۷۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۱۵۰ متر مربع

شبی ۵۵۰.۰ تومان تا ۶۵۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۴

ظرفیت نرمال: ۱۰ نفر

حداکثر ظرفیت: ۱۵ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز

مساحت زمین: ۳۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۲۲۰ متر مربع

شبی ۷۰۰.۰ تومان تا ۷۵۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۲

تعداد اتاق: ۴

ظرفیت نرمال: ۸ نفر

حداکثر ظرفیت: ۱۰ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: ۸۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۲۵۰ متر مربع

شبی ۱.۵۰۰.۰ تومان

تعداد طبقات: ۱

تعداد اتاق: ۲

ظرفیت نرمال: ۶ نفر

حداکثر ظرفیت: ۸ نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: ۵۰۰ متر مربع

مساحت ساختمان: ۱۴۰ متر مربع

شبی ۲۵۰.۰ تومان

منابع خبر