تنها راه پیروزی اعتراضات در ایران از دید روزنامه فرانسوی لیبراسیون - Gooya News

تنها راه پیروزی اعتراضات در ایران از دید روزنامه فرانسوی لیبراسیون - Gooya News
گویا
گویا - ۴ مهر ۱۴۰۲

انقلاب در ایران با ریزش در نیروهای سرکوب آغاز می‌شود

لیبراسیون: "اگر تاکنون اعتراض‌ها در ایران به یک جنبش حقیقتاً انقلابی تبدیل نشده‌اند علتش این است که ریزش در دستگاه سرکوب صورت نگرفته است. به گفتۀ یک نویسندۀ فرانسوی ریزش در دستگاه سرکوب اغلب عامل تعیین کننده در وقوع انقلاب است. عامل تعیین‌کنندۀ دیگر، به گفتۀ او، ائتلاف اهداف یا طبقات است و البته عامل بازدارنده بی تفاوتی طبقات متوسط مرفه نسبت به وضعیت تهیدستان است."

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

"تاریخ عمومی انقلاب‌ها" عنوان اثر جمعی است که در هزار صفحه انتشارات "لا دکوورت" در فرانسه در بیست و هشتم سپتامبر راهی بازار می‌کند. به همین مناسبت، روزنامۀ لیبراسیون با دو تن از تهیه‌کنندگان و گردآورندگان این کتاب، "بوریس گوبیل" و "لودوین بنتینی"، مصاحبه‌ای انجام داده‌ که در آن دو نویسندۀ فرانسوی به برخی مختصات و مسائل روند انقلابی یک سال اخیر در ایران تحت عنوان خیزش "زن، زندگی، آزادی" اشاره کرده‌اند.

در این مصاحبه "لودوین بنتینی" گفته است که انقلاب پیش از هر چیز با آگاهی مردم از قدرت و توانایی خود برای عمل کردن آغاز می‌شود. در ادامه "بوریس گوبیل" با اشاره به خیزش "زن، زندگی، آزادی" در ایران افزوده است که در این خیزش عناصر غیرقابل انکار انقلابی وجود دارد، اما، یکی از ویژگی‌های انقلاب‌ها ریزش در دستگاه سرکوب، ارتش یا پلیس است که فعلاً در ایران رخ نداده است.

.

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
رادیو زمانه - ۲۷ تیر ۱۳۹۹
کلمه - ۴ شهریور ۱۳۹۹
رادیو زمانه - ۴ آذر ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۴ تیر ۱۴۰۲
رادیو زمانه - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
رادیو زمانه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱