مرکز فناوری‌های آب هوشمند با هدف پژوهش در روش های تزریق آب هوشمند فعالیت می‌کند

مرکز فناوری‌های آب هوشمند با هدف پژوهش در روش های تزریق آب هوشمند فعالیت می‌کند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲ دی ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسینعلی امیری اخلاقی، مدیر مرکز فناوری‌های آب هوشمند در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه این مرکز از حدود ۴ سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه فردوسی فعالیت رسمی خود را با حمایت و همت مدیران دانشگاهی و با مجوز وزارت شروع کرد و هدف آن تأسیس مرکزی با موضوع توسعه فناوری‌های موجود در روش ازدیاد برداشت تزریق آب هوشمند بود.

امیری اخلاقی با بیان اینکه پژوهشکده فناوری‌های آب هوشمند به عنوان جزئی از پژوهشکده نفت و گاز در دانشگاه فردوسی فعالیت می‌کند، ادامه داد: طی مدت فعالیت این پژوهشکده، آزمایشگاه‌های تخصصی ایجاد کردیم و چندین دوره آموزشی تخصصی برداشت ازدیاد آب و یک دوره تخصصی آب هوشمند در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.

مدیر مرکز فناوری‌های آب هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه این پژوهشکده با شرکت ملی نفت همکاری‌های متعددی داشته است، گفت: در همین راستا، حدود ۲ سال قبل پروژه غربالگری مقدماتی تزریق آب هوشمند برای افزایش برداشت نفت از مخزن بنگستان میدان بینک تصویب شد که قرار بود پژوهش‌های مرتبط با این پروژه در پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شود.

وی هدف اصلی از تأسیس این پژوهشکده را انجام تحقیقات تخصصی و کاربردی در زمینه ازدیاد برداشت تزریق آب هوشمند عنوان کرد و افزود: برداشت آب هوشمند یک گزینه مطلوب برای مخازن نفتی کشور است.

به گفته امیری اخلاقی این پژوهشکده با سه گروه تحقیقاتی فعالیت می‌کند؛ گروه مطالعات مخزن که وظیفه طراحی و پیاده سازی تحقیقات مورد نیاز آزمایشگاهی را به عهده دارند. گروه مطالعات بهینه سازی ترکیب آب و گروه مطالعات سازگاری آب تزریق با آب سازند که تحقیقات آزمایشگاهی مربوط به این نوع آب را انجام می‌دهد.گفتنی است، آب هوشمند آبی با ترکیب یونی متفات نسبت به آب سازند (آب موجود در مخازن نفتی) است که با برهم زدن تعادل فیزیکی و شیمیایی سیستم سنگ، نفت و آب مخزن، بازیابی نفت را ایجاد می‌کند

منابع خبر