دلیل کمبود واکسن آستارازنکا در کشور چیست؟

دلیل کمبود واکسن آستارازنکا در کشور چیست؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: کمبود واکسن

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰