از نبود معیار برای حقوق تا عدالت اجتماعی که این روزها حال خوشی ندارد

سکانداری دولت توسط مدعیان چپ و یا حامیان جنبش های اجتماعی و ضدسرمایه داری، فرجامی جز کنار آمدن با سرمایه داری و تبدیل شدن به کارگزار آن و یا در صورت امتناع، غرق شدن در انبوه بحران های غیرقابل کنترل و اعتبار از دست داده ندارند. وضعیت کنونی ونزوئلا نمونه ای از شق اخیر است
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

داستان حقوق‌های چند ۱۰ میلیونی مدیران و کارمندان در دولت موضوع تازه‌ای نیست، بلکه بارها این فکر در اذهان عمومی خطور کرده است که این منابع مالی از کجا تأمین و با چه عنوان به آن مسؤول یا مدیر پرداخت می‌شود؟

منابع خبر

اخبار مشابه

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵