سرداری توانمند و مورد احترام همه گرایش‌های سیاسی

خبر آنلاین - ۱۸ دی ۱۳۹۸

فارغ از این که چه گرایش سیاسی داشته باشند. موافق یا مخالف گرایش سیاسی. از جمله این افراد سردار شهید قاسم سلیمانی بود که امروز خبر شهادتش همه ما را شوکه کرد.

خاطرم هست یک روز برای ماموریت اداری به کرمان رفته بودم. موقع برگشت صندلی جلوی ما نشسته بود و دخترش هم کنارش بود. چند دقیقه که گذشت یکی از همراهانش از  دخترش خواست که اجازه دهد کنار سردار بنشیند تا کاری را هماهنگ کند.
دخترش در حالی که از صندلی اش  بلند می شد به او گفت( البته نه با ناراحتی): من از تهران با ایشان آمدم که حداقل تو هواپیما با پدرم باشم.

"از جمله این افراد سردار شهید قاسم سلیمانی بود که امروز خبر شهادتش همه ما را شوکه کرد.خاطرم هست یک روز برای ماموریت اداری به کرمان رفته بودم"دلم خیلی سوخت. خدا رحمتش کند و به خانواده محترم ایشان صبر جزیل عنایت کند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز