از سرگیری فعالیت‌های ستاد مقابله با کرونا در ورزش بعد از یک ماه

از سرگیری فعالیت‌های ستاد مقابله با کرونا در ورزش بعد از یک ماه
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شیوع و گستردگی کرونا در ورزش و با دستور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، ستاد ویژه ای با عنوان «ستاد مقابله با کرونا در ورزش» تشکیل شد تا در مورد باید و نبایدهای فعالیت‌های ورزشی در دوران کرونایی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

ستاد مقابله با کرونا در ورزش که همسو با ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور پیگیر فعالیت‌های خود بود بر اساس دستور العمل های کلی این ستاد اقدام به تعطیلی اماکن ورزشی، لغو مسابقات و … کرد تا اینگونه بحران ناشی از فراگیری کرونا را برای ورزشی‌ها مدیریت کند.

با این حال و به دنبال تفویض اختیار مدیریت بحران کرونا برای هر استان به استانداری‌ها و شورای تامین آنها، فعالیت‌های ستاد مقابله با کرونا در ورزش لغو شد اما بعد از گذشت یک ماه با دستور مسعود سلطانی فر و به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت ورزش و بهبود عملکرد در این زمینه، مجدد فعالیت‌های این ستاد از سر گرفته شد.

ستاد مبارزه با کرونا در ورزش اولین جلسه خود بعد از یک ماه تعطیلی را روز گذشته در محل فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار کرد. نماینده وزارت بهداشت هم در این نشست حضور داشت.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز