فراخوان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی

فراخوان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۵ آذر ۱۴۰۱به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بنیاد ملی نخبگان هر ساله با هدف استفاده بهینه از فرصت خدمت نظام وظیفۀ برگزیدگان حوزوی داخل و خارج از کشور برای حل مسائل دستگاه‌های مختلف کشور و همچنین تسهیل شرایط خدمت آنان و بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانی دانش‌آموختگان، تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه را به آنان اعطا می‌کند.

مشمولان این تسهیل با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را مشتمل بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی» می‌گذرانند و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

شرایط لازم برای بهره‌مندی از تسهیلات:

۱. اتمام سطوح تحصیلی ۳ یا ۴،

۲. کسب حداقل امتیاز لازم از فعالیت‌های تبلیغی

۳. کسب حداقل امتیاز لازم از سایر فعالیت‌های نخبگانی

۴. تأیید کارگروه تخصصی

فرایند شرکت در طرح

۱.

"ثبت‌نام، تکمیل مستندات لازم و ثبت درخواست متقاضیان در سامانۀ بنیاد ملی نخبگان به نشانی sina.bmn.ir۲"ثبت‌نام، تکمیل مستندات لازم و ثبت درخواست متقاضیان در سامانۀ بنیاد ملی نخبگان به نشانی sina.bmn.ir

۲. بررسی و راستی‌آزمایی پروندۀ متقاضیان از سوی مراکز حوزوی

۳. ارزیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان در کارگروه تخصصی ذی‌ربط در بنیاد ملی نخبگان

۴. معرفی واجدان شرایط به مرکز نخبگان و استعداد‌های برتر نیرو‌های مسلح

آغاز ثبت‌نام در سامانۀ سینا به نشانی Sina.bmn.ir از تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۱

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۳ تیر ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز