وزارت بهداشت: ارتوپدی ها اختیار تغییر تعرفه های پزشکی را ندارند

یک مقام وزارت بهداشت:انجمن های علمی اختیار تغییر تعرفه های پزشکی را ندارند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
الف - ۵ تیر ۱۳۹۶

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت گفت:هیچ انجمن علمی، طبق قانون اختیار و حق اعلام یا تغییر تعرفه های پزشکی را ندارد و پروانه فعالیت این تشکل ها توسط این وزارتخانه صادر می شود. به گزارش ایرنا از اعلام عصرگاهی دوشنبه پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علیرضا استقامتی ضمن رد اظهارات رییس انجمن علمی ارتوپدی در خصوص متناسب نبودن تعرفه های ارتوپدی، این اظهارات را خارج از اختیارات انجمن های علمی و آن را غیر قانونی اعلام کرد. وی یادآور شد : علاوه برانجمن ارتوپدی، دیگر اعضای هیات مدیره و روسای انجمن های علمی هم طبق اساسنامه موجود و بر مبنای ضوابط قانونی انتخاب می شوند و از وزارت بهداشت پروانه فعالیت خود را دریافت می کنند. وی یادآور شد: اعضای هیات مدیره و روسای انجمن های علمی موظف به رعایت اساسنامه و مفاد آن هستند و در صورت نقض آن، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت افزود: سخنان فراقانونی رییس انجمن علمی ارتوپدی، تخلف آشکار از ضوابط و مقررات حاکم بر انجمن های علمی است و در صورت تکرار، مدیریت این انجمن باید در مراجع قانونی پاسخگو باشد.

" دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت گفت:هیچ انجمن علمی، طبق قانون اختیار و حق اعلام یا تغییر تعرفه های پزشکی را ندارد و پروانه فعالیت این تشکل ها توسط این وزارتخانه صادر می شود"استقامتی تصریح کرد: براساس نظر کارشناسان موضوع تعیین یا تغییر تعرفه ها از سوی مراجع قانونی مانند سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیربط صورت می گیرد و انجمن های علمی فقط در صورتی که مورد مشورت این نهاد ها قرار گیرند، می توانند نظر کارشناسی خود را به نهاد های قانونی مزبور، اعلام کنند. وی اظهار داشت : اکنون بیش از ١٩٠ انجمن علمی زیر مجموعه وزارت بهداشت فعالیت دارند و چنانچه هر انجمن به تعرفه ها اعتراض داشته باشد و تعرفه جدیدی را اعلام کند، این روند در کشور قابل مدیریت نیست و به هرج و مرج تعرفه ها منجر می شود بنابراین چنین اظهار نظرهایی، غیر سازنده و غیر کارشناسی و دور از شان انجمن های علمی است. استقامتی، تمامی انجمن های علمی را به پرهیز از مداخله در امور صنفی و استفاده از ظرفیت های خود برای اعتلای علمی کشور فراخواند و بر پایبندی دبیرخانه کمیسیون به نظارت دقیق بر فعالیت انجمن ها بر محور قانون تاکید کرد.

منابع خبر