زلزله ۵.۲ ریشتری بهاباد در مناطقی از بافق و کرمان احساس شد

زلزله ۵.۲ ریشتری بهاباد در مناطقی از بافق و کرمان احساس شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ آبان ۱۳۹۹دریافت ۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۵ آبان ۱۳۹۹