هوای تهران در شرایط «ناسالم» قرار دارد/ سالمندان از تردد در فضای باز خودداری کنند

خبرگزاری فارس - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه شرایط هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد، گفت: توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی، ریوی، کودکان و سالمندان حتی‌المقدور از تردد در فضای باز خودداری کنند

منابع خبر
هوای تهران در شرایط «ناسالم» فرارو - ۲۴ آبان ۱۳۹۳