رضاشاه در جمع زنان کشف حجاب شده/ عکس

رضا شاه در جمع زنان کشف حجاب شده/ عکس
فرهیختگان
آفتاب - ۲۰ اسفند ۱۳۸۹

آفتاب: قانون کشف حجاب در دوران حکومت رضاشاه، از سال ۱۳۱۴ به اجرا گذاشته شد. بازدید رضاشاه از ترکیه در سال ۱۳۱۳، یکی از دلایل وضع چنین قانونی در ایران آن روز بود. رضاشاه در آذر ۱۳۱۴ به محمود جم، رئیس الوزرا، گفت: "نزدیک دو سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته‌است، خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم و زن‌های آنها را دیدم که «پیچه» و «حجاب» را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده‌است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد." از این رو بخشنامهٔ کشف حجاب جهت تصویب رضاشاه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۱۴ از طرف رئیس‌الوزرا به دربار فرستاده شد تا در آغاز دی‌ماه فرمان اجرای غیررسمی قانون کشف حجاب به تمام ولایات ایران ارسال گردد.

منابع خبر