عکس/ مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ

مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ (عکس)

عصر ایران
جهان نیوز - ۴ مهر ۱۳۹۱عکس از رویترز/ تیرون سیو

منابع خبر