تارتار: درخطه حمله مشکل داریم

ورزش ۳ - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

سرمربی تیم صبای قم می‌گوید تیمش در خط حمله مشکل دارد

منابع خبر
تارتار: درخطه حمله مشکل داریم ورزش ۳ - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
تارتار: درخطه حمله مشکل داریم فوتبالی‌ترین - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
تارتار: درخطه حمله مشکل داریم تابناک - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳