کاهش معاونت‌های وزارت خارجه پس از انتصاب ملک‌زاده

کاهش معاونت‌های وزارت خارجه پس از انتصاب ملک‌زاده
آفتاب
آفتاب - ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

آفتاب: هیات وزیران با هدف انسجام و هماهنگی‌های بیشتر و در راستای قانون برنامه پنجم توسعه ، معاونت های وزارت امور خارجه را به تعداد شش معاونت کاهش داد. با تصویب هیات وزیران و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، معاونت های وزارت امور خارجه به تعداد شش معاونت تعیین شد. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد

منابع خبر