لامپی که با خون انسان روشن می‌شود!

ابداع لامپی که به قیمت خون انسان روشن می‌شود!
خبرگزاری مهر
کنجکاو - ۱۱ مهر ۱۳۸۸

مهر:اگر برای هر بار روشن کردن چراغی به مقداری از خون شما نیاز باشد، فکر می کنید چند بار در روز یا شب چراغها را روشن می کنید؟ این ایده تفکری است که در پس ابداع لامپ های خونی قرار دارد.    این لامپ ها توسط مایک تامپسون طراح انگلیسی ابداع شده است تا مصرف کنندگان انرژی را بیشتر به فکر وادارد.   در این ابداع ماده «لومینول» ، ماده شیمیایی که از آن در علوم جرم شناسی برای ردیابی خون در صحنه های جنایت استفاده می شود به عنوان ماده روشن کننده مورد استفاده قرار گرفته است.   این ماده با آهن موجود در سلول های خون واکنش داده و درخششی آبی رنگ ایجاد می کند.   برای روشن کردن این لامپ در ابتدا باید مقداری پودر فعال کننده به آن افزوده شود سپس با شکستن قسمتی از حباب لامپ و ریختن مقداری خون در حباب ، لامپ روشن خواهد شد.

"مهر:اگر برای هر بار روشن کردن چراغی به مقداری از خون شما نیاز باشد، فکر می کنید چند بار در روز یا شب چراغها را روشن می کنید؟ این ایده تفکری است که در پس ابداع لامپ های خونی قرار دارد"به اعتقاد تامپسون در صورتی که مصرف انرژی به گونه ای برای انسان گران تمام شود شاید بتواند به گونه ای متفاوت درباره آن تفکر کرده و نحوه استفاده آن را تغییر دهد.   بر اساس گزارش لایو ساینس و به گفته تامپسون کاربر برای استفاده از چنین لامپی باید بسیار فکر کند و تنها در صورت نیاز از آن استفاده کند زیرا این لامپ تنها یک بار و با کمک خون کاربر روشن خواهد شد.   به این شکل افراد می توانند عادتهای نامناسب خود را در استفاده از انرژی تغییر دهند و قبل از به هدر دادن منابع محدود انرژی درباره آن بیشتر فکر کنند

منابع خبر