۴ راز برای امنیت وایرلس

20:24 - 4 راز برای امنیت وایرلس
خبر خونه
عصر ایران - ۲۶ مهر ۱۳۹۳

شما از شبکه وایرلس استفاده میکنید که البته با یک رمزگذاری محافظت شده است و شما حدس میزنید که همه چیز در امن و امان است. اما اشتباه میکنید! هکر ها امیدوارند که شما تصور کتی همه چیز تحت کنترل و امن است تا در دنتیجه این تصور خام، نفوذ به سیستم و شبکه شما آسان تر شود. زارهایی وجود دارد که هکر ها امیدوارند شما هیچ گاه ندانید!

منابع خبر