دبیر کل و اعضای کانون صنفی معلمان دستگیر شدند

دبیر کل و اعضای کانون صنفی معلمان دستگیر شدند
اخبار روز
نوروز - ۱۴ مهر ۱۳۸۸

برخی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که دبیرکل این تشکل نیز در میان آنها بوده است، روز گذشته و در روز جهانی معلم بازداشت شدند. به گزارش ادوار نیوز، روز سه شنبه ۱۴ مهرماه جلسه عادی کانون صنفی معلمان در منزل علی اکبر باغانی، رئیس هیئت مدیره کانون برگزار شد. نیروهای امنیتی در همان آغاز جلسه کلیه افراد حاضر را بازداشت کردند. باغانی، بهشتی، رضایی، بهلولی، نیک نژاد، جوادی، جوادپور، قریشیان، دهقان، نوری و خانم بادپر اعضای بازداشت شده هستند. اصغر ذاتی، سخنگوی سابق و عضو کانون صنفی معلمان ایران در این مورد به سخن معلم گفت: "حوالی بعد ظهر امروز دو ماشین ون که هیچ گونه آرمی نداشتند با توقف در مقابل منزل دبیر کل کانون صنفی معلمان تمام افراد حاضر در این جلسه را بازداشت کرده و با خود به مکان نامعلومی منتقل کردند .

ذاتی افزود: اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران به صورت همیشگی و متوالی جلسات خود را روزهای سه شنبه بعد ظهر برگزار می کنند

منابع خبر