مهاجم پرسپولیس با سرمربی ریزه اسپور دیدار کرد.

رامین رضائیان و مهدی طارمی به ریزه اسپور پیوستند
خدمت
فردا - ۸ تیر ۱۳۹۵

کاپ: مهدی طارمی در دیدار با حکمت کارامان سرمربی ریزه اسپور که ساعت ۲۳ دوشنبه برگزار شد گفت:بر حسب احترام چون از یک هفته قبل قرار گذاشته بودیم به اینجا آمدم. روزی که با هم صحبت کردیم شرایط با امروز فرق می کرد. آن روز واقعا به آمدن به ترکیه مصر بودم اما طی چند روز اخیر در خصوص تیم خودم پرسپولیس شرایطی به وجود آمد که احساس کردم باید به تیمم کمک کنم. با آنها توافقاتی داشته ام که اگر انجام شوند در تیمم می مانم. البته هیچ چیز روی کاغذ نیامده ولی اولویت امروزم پرسپولیس است.

"کاپ: مهدی طارمی در دیدار با حکمت کارامان سرمربی ریزه اسپور که ساعت ۲۳ دوشنبه برگزار شد گفت:بر حسب احترام چون از یک هفته قبل قرار گذاشته بودیم به اینجا آمدم"

کارامان هم با ابراز خوشحالی از دیدار او گفت:من مدتهاست بازی های تو را دنبال میکنم و بنظرم پتانسیل رشد و رسیدن به مدارج بالاتر را داری. حتما میدانی عدنان علی کاظم بازیکن عراقی هم توسط من به تیم ریزه اسپور آمد و از اینجا به اودینیزه ترنسفر شد. اینجا می تواند سکوی پرتاب تو باشد. البته ما گزینه های بعدی هم داریم و اگر سریعتر پاسخ مثبت ندهی ناچاریم سراغ آنها برویم.

گفتنی است مبلغ پیشنهادی ریزه اسپور به طارمی حدود ۹۰۰ هزار دلار است.

منابع خبر