وجود ابزارهای حمایتی برای صادرات دانش بنیانها در صندوق نوآوری

وجود ابزارهای حمایتی برای صادرات دانش بنیانها در صندوق نوآوری
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در رویداد یکشنبه های صادراتی پذیرش هیات تجاری و فناوری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از کشور کنیا که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: در صندوق توسعه صادرات دانش بنیان ها ابزارهای حمایتی برای شرکتها را در راستای صادرات را پیاده سازی کردیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه در حال حاضر صندوق پژوهش و فناوری تخصصی صادرات در کشور راه اندازی شده است، گفت: ما از سازمان توسعه تجارت و صندوق پژوهش و فناوری صادرات خواستاریم که چند ابزار حمایتی در زمینه صادرات دانش بنیان، تعریف و به زودی اجرایی کند.

همچنین سیاوش ملکی فر در ادامه گفت: بسته خدمات صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در قالب ۳ دسته توانمندسازی صادراتی ، شبکه سازی صادراتی و تامین مالی صادراتی در نظر گرفته شده است. در بسته توانمدسازی صادراتی آموزش و مشاوره صادراتی، استانداردها و مجوزهای تخصصی و صادراتی و حفاظت از مالکیت فکری دیده شده است.

ملکی فر ادامه داد: در حوزه آموزش و مشاوره درصندوق به طور میانگین هر ۳ ماه بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ دوره آموزشی برگزار شده که شرکت های دانش بنیان می توانند از نظرات بیش از ۴۰۰ مشاور خبره در قالب این تسهیلات بهره مند شوند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در سال ۱۴۰۰ وطی ۸ ماه گذشته صندوق ۲ میلیارد تومان حمایت بلاعوض به شرکت های دانش بنیان برای مشاوره پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های دانش بنیان که وارد بازار صادراتی می شوند ملزم به دریافت استانداردهای خارجی هستند؛ صندوق در زمینه دریافت فرآیند استانداردهای بین المللی تا ۷۰درصد و سقف ۲۰۰ میلیون تومان حمایت بلاعوض ارایه می دهد.

ملکی فر با اشاره به اینکه صندوق در زمینه تاییدهای ملی ، استانداردهای تخصصی و سیستمی نیز حمایت بلاعوض ارایه می دهد گفت: برای هر شرکت دانش بنیان ۵۰۰ میلیون در قالب حمایت بلاعوض برای دریافت استاندارد صادراتی دیده شده که می تواند در توسعه بازار صادراتی خود استفاده کند.

وی یادآور شد: پایگاه های صادراتی در قالب نمایشگاه دایمی در کشورهای مختلف توسط بخش خصوصی راه اندازی شده اند، صندوق ۷۰درصد هزینه حضور شرکت ها در پایگاه های صادراتی را به شرکت ها ارایه می دهد؛در حال حاضر ۲۱۵ شرکت در ۱۶ پایگاه حضور دارند.

معاون توسعه صندوق نواوری و شکوفایی در خصوص اعزام هیا ت تجاری و میزبانی از هیات تجاری خارجی نیز گفت: در سال ۱۴۰۰ ، ۱۷۷۰ شرکت دانش بنیان را در قالب هیات تجاری به کشورهای مختلف فرستادیم.

منابع خبر

اخبار مرتبط