تسهیلات جدید شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمات بیمه‌های درمانی

ایلنا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه اجازه داد که با آسان کردن شرایط ارائه بیمه درمان برای خانواده‌ها و مؤسسات،‌ خدمات درمانی جدید را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند و سقف تعهدات خود را با افزایش هزینه خدمات درمانی متناسب سازند. ایلنا: بیمه مرکزی با ابلاغ شرایط عمومی بیمه درمان، به شرکت‌های بیمه اجازه داد که با آسان کردن شرایط ارائه بیمه درمان برای خانواده‌ها و مؤسسات،‌ خدمات درمانی جدید را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند و سقف تعهدات خود را با افزایش هزینه خدمات درمانی متناسب سازند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این اجازه در چارچوب آیین‌نامه شماره (۶۴) شورای عالی بیمه با عنوان شرایط عمومی بیمه‌های درمان، به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و جایگزین آیین‌نامه‌های شماره ۴۳ و ۴۴ درخصوص شرایط عمومی بیمه‌های گروهی مازاد درمان و تعرفه آن قرار گرفته است و از فروردین ۱۳۹۰ قابل اجراست. نسرین شرافت مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی در خصوص تفاوت آیین‌نامه جدید شرایط عمومی بیمه درمان با آیین‌نامه‌های قبلی مربوط به بیمه‌های گروهی مازاد درمان که طی سال‌های گذشته اجرا شده است، گفت: در کشور تاکنون تعدادی از سازمان‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت رفاه، بیمه‌های درمانی حداقلی را برای اکثریت کارکنان مؤسسات مختلف دولتی و خصوصی ارائه می‌کنند که در آن، بخش اعظم هزینه‌های سنگین حوادث و جراحی ها به عهده خود شخص است. وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه اجازه داده بود برای ارائه پوشش‌های بیشتر از بیمه های درمانی پایه و با اشخاص حقوقی و مؤسساتی که اعضای گروه متقاضی پوشش های درمانی آنها حداقل ۵۰ نفر باشد، قرارداد منعقد کنند.

"به گفته وی محور اول این اصلاحات شامل : افزایش خدمات تحت پوشش بیمه درمان و امکان افزایش استفاده کنندگان از آن است"به گفته شرافت اکنون ترتیبی اتخاذ شده است تا گروه های بزرگ و حتی کوچک شامل چند خانواده اعم از آن که تحت پوشش بیمه پایه درمانی بوده یا نبودند نیز به طور مستقیم قرارداد بیمه درمان خود را با شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی منعقد کنند. مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: مقررات جدید بیمه درمان که در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌های درمان برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده در مقایسه با قبل در سه محور، اصلاحاتی را به نفع متقاضیان بیمه درمان در نظر گرفته است. به گفته وی محور اول این اصلاحات شامل : افزایش خدمات تحت پوشش بیمه درمان و امکان افزایش استفاده کنندگان از آن است. شرافت تصریح کرد: در چارچوب این بخش از اصلاحات، شرایط ارائه پوشش بیمه درمان به خانواده های متقاضی بیمه درمان ساده‌تر خواهد شد و هزینه‌های درمان نازایی، لقاح مصنوعی و عقیم سازی، جبران هزینه‌های شیمی درمانی، رادیوتراپی،‌ سرطان، تست الرژی، شنوایی و بینایی سنجی، هزینه‌های دانپزشکی، سمعک و عینک طبی، و در مواردی هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن از جمله موارد قابل پرداخت از سوی شرکت های بیمه است. مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی با اشاره به اینکه طبق آیین نامه جدید بیمه های درمان،‌ شرکت های بیمه می‌توانند سقف تعهدات خود را برای بیمه های درمان، متناسب با افزایش هزینه خدمات پزشکی، افزایش دهند، افزود: در این چارچوب، سقف تعهد هزینه های زایمان از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد سقف تعهد سالیانه و سقف تعهد هزینه رفع عیوب انکساری چشم از پنج میلیون به ۱۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

‌شرافت در ادامه از افزایش تعهد شرکت‌های بیمه در زمینه هزینه های پاراکلینیکی و جراحی های مجاز سرپایی خبر داد و گفت: ضوابط جدیدی برای پرداخت هزینه آمبولانس و فوریت‌های پزشکی و برخی اصلاحات در متن آیین نامه ها در شرایط عمومی بیمه های درمان قابل ارائه از سوی شرکت های بیمه پیش بینی شده است. پایان پیام

منابع خبر