لاریجانی: تحریم می‌تواند منجر به نوسازی درونی اقتصاد کشور شود

شرایط کنونی کشور می‌تواند منجر به نوسازی درونی اقتصاد شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
فردا - ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته امکان بالقوه‌ای در کشور وجود داشت، ولی به دلیل سهل‌خوری و واردات، تولید ملی به‌وجود نیامد، گفت: دوره تحریم می‌تواند منجر به نوسازی درونی اقتصاد کشور شود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز