عکس: ظریف و کری در پشت صحنه

عکس: ظریف و کری در پشت صحنه
فردا
آفتاب - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

در تصویر زیر دکتر ظریف با جان کری در حاشه مذاکرات ۵+۱در خصوص برخی بند های توافق نامه هسته ای در حال رایزنی هستند را مشاهده می کنید.

منابع خبر