هوای تهران سالم است

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۲ قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز