حکم قطعی متهمان پرونده شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر صادر شد

حكم قطعي متهمان پرونده شركت تعاوني مسكن اسلامشهر صادر شد
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: حکم قطعی متهمان پرونده شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر با برگزاری ۲۳ جلسه دادگاه علنی صادر شد. به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی ولدخانی پس از برگزاری ۲۳ جلسه دادگاه علنی حکم قطعی متهمان پرونده شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر را صادر کرد. این پرونده که با شکایت هیئت مدیره و تعدادی از اعضای شرکت تعاونی مسکن ادارات اسلامشهر و گزارش حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت، با صدور کیفرخواست در دادسرای امور اقتصادی به شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصلاح و تأیید شد. بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده «قدیر افشار» با نفوذی که در ادارات اسلامشهر داشته، توانسته است با تغییر کاربری اراضی خریداری شده در پوشش انتقال تعدادی از قطعات به بستگان نزدیک خود نسبت به تصاحب املاک تعاونی مزبور اقدام کند و همچنین با استخدام افرادی به عنوان پیمانکار که فاقد تخصص در کار خود بودند، وجوه شرکت تعاونی را به طور غیرقانونی برداشت کند. متهمان پرونده با عناوین مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت حسب نوع اتهام به تحمل مجازات‌های حبس، بازگرداندن زمین‌ها و وجوه حاصله به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات اسلامشهر، محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی همه شرکت‌های تعاونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتی و شهرداری‌های سراسر کشور به مدت ۳ تا ۱۰ سال محکوم شدند.

"خبرگزاری فارس: حکم قطعی متهمان پرونده شرکت تعاونی مسکن اسلامشهر با برگزاری ۲۳ جلسه دادگاه علنی صادر شد"بر اساس رأی صادره در شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسامی محکومان قطعی پرونده به شرح ذیل اعلام می‌شود: قدیر افشار فرزند عبدالخالق به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، بازگرداندن ۸۳۳ قطعه زمین مربوط به ۱۷ پروژه مسکونی، رد مبلغ (۷ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۴۰۰ ریال) به پروژه های کوثر ۲ ، میلاد و شهرک گلستان، ممنوعیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی همه شرکت‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی به مدت ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتی و شهرداری محکوم شد. حمید گل‌محمدی فرزند صفر به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۳ سال حبس، بازگرداندن ۹ قطعه زمین به پروژه‌ها، محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی همه شرکت‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی به مدت ۶ سال و انفصال از خدمات دولتی و شهرداری محکوم شد. سیامک آقازاده فرزند کریم به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۳ سال حبس و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌ها اعم از تجاری و غیر تجاری و شرکت‌های تعاونی به مدت ۵ سال محکوم شد. رسول بیات فرزند عباس و داود صالحی فرزند قربانعلی هر دو به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۳ سال حبس و ممنوعیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی همه شرکت‌های تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی به مدت ۵ سال و انفصال از خدمات دولتی و شرکت‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور محکوم شدند. موسی شریفی سرایی فرزند علی به اتهام خیانت در امانت به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی همه شرکت‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی به مدت ۵ سال محکوم شد.

حبیب الله واحد پناه فرزند عزیزالله به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی همه شرکت‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی محکوم شد. کرم عرب فرزند نصرالله به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شد. علی حسن کریمی فرزند غلامحسین به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۳ سال حبس و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی همه شرکت‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی محکوم شد. عباس بابا شاه فرزند اصغر به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد؛ حمید محبی فرزند هادی به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۳ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و شهرداری‌های سراسر کشور به مدت ۳ سال محکوم شد. رشید پایکار زاده فرزند علی به اتهام خیانت در امانت به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی همه شرکت‌ها اعم از تجاری و غیرتجاری و شرکت‌های تعاونی به مدت ۵ سال و انفصال از خدمات دولتی و شهرداری محکوم شد.

انتهای پیام/ش

منابع خبر