ارزیابی جدید گرمای جهانی/ ایران در میان ۱۰ کشور اول تولیدکننده دی اکسید کربن!

ایران در میان 10 کشور اول تولیدکننده دی اکسید کربن!
خبرگزاری مهر
انقلاب اسلامی - ۳۰ مهر ۱۳۹۰

ارزیابی جدید گرمای جهانی/ ایران در میان ۱۰ کشور اول تولیدکننده دی اکسید کربن! گروهی از دانشمندان آمریکایی با جمع آوری ۱.۶ میلیارد اطلاعات از ۳۲ هزار ایستگاه هواشناسی در سراسر دنیا ارزیابی جدید و بسیار دقیقی از گرمای جهانی نشان دادند.به گزارش خبرگزاری مهر، محققان پروژه Berkeley Earth Project با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از بیش از ۳۲ هزار ایستگاه هواشناسی در سراسر دنیا توانستند ارزیابی جدیدی از گرمای جهانی به دست آورند.این محققان در این خصوص توضیح دادند: "مهمترین شاخص گرمای جهانی در دراز مدت اطلاعات مربوط به دمای سطح زمین و دریاها است. این اطلاعات به روشهای مختلفی از جمله انتخاب ایستگاهها و متدهای تصیح خطاهای سیتماتیک می توانند ناقص شوند. ما در این پروژه از بیش از ۳۲ هزار ایستگاه استفاده کردیم که بیش از ۵ برابر ۷ هزا رو ۲۸۰ ایستگاهی است که در مخزن شبکه اطلاعات ماهانه اقلیم شناسی تاریخی جهان(Ghcn-M) قرار دارند و کانون توجه آنها بیشتر درباره اقلیم است. هدف ما حل اطلاعات ناقص گذشته درباره دما و آماده سازی یک رکورد جدید است که می تواند یک پاسخ سریع به موقعیتهای بحرانی ارائه کند. نتایج ما نه تنها شامل بهترین ارزیابیها برای تغییرات دمای جهانی است بلکه ارزیابیهای مربوط به عدم دقت اطلاعات را هم در بر می گیرد."این مطالعه به یکی از بزرگترین تحقیقات مستقل درباره آب و هوا و برپایه ۱.۶ میلیارد اندازه گیری مربوط به دما از قرن ۱۹ تا به امروز است که از ۱۵ منبع مختلف در سراسر دنیا جمع آوری شده اند.

"این اطلاعات به روشهای مختلفی از جمله انتخاب ایستگاهها و متدهای تصیح خطاهای سیتماتیک می توانند ناقص شوند"این حجم اطلاعات نشان می دهد که گرمای جهانی اختراع حافظان محیط زیست برای تغییر سیاستها نیست بلکه واقعاً وجود دارد و کاملاً رو به پیشرفت است. براساس گزارش دیلی میل، همچنین در این تحقیقات شهرهایی که "جزایر گرما" هستند مشخص شدند. در این شهرها دما به سرعت در حال رشد است اما این رشد بر روی دمای متوسط جهانی تاثیر نمی گذارد چراکه تنها بر روی کمتر از ۱ درصد از سیاره گسترده شده هرچند رشد شهرسازی می تواند این تاثیرات را تغییر دهد. نتایج تحقیق Berkeley Earth Project  که بر روی نشریه "تحقیقات ژئوفیزیک" منتشر شده است نشان می دهد که از ۱۹۵۰ تا به امروز دمای متوسط جهانی ۱ درجه افزایش داشته است. سرپرست این تیم تحقیقاتی ریچارد مولر، استاد فیزیک دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است و در میان اعضای این تیم "سل پرلموتر"، یکی از برندگان نوبل فیزیک سال ۲۰۱۱ نیز حضور دارد.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که دمای زمین درحال افزایش است. این نتایج با مطالعات پیشین مربوط به تغییرات آب و هوایی انطباق دارد این محققان از ۳۲ هزار ایستگاه هواشناسی جدید در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و قطب جنوب برای جمع آوری این اطلاعات استفاده کرده اند   انتشار دی اکسید کربن در کشورها- مطالعه برکلی هیچ اطلاعاتی را درباره اینکه چه دلایلی می توانند سبب گرمای جهانی شوند ارائه نمی کند اما بعضی از اشکال اثرات گرمای جهانی را تائید می کند/ این نمودار نشان می دهد که ایران در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده دی اکسید کربن قرار دارد تحقیقات برکلی از نتایج آرشیو اطلاعاتی شامل  روزانه و  ماهانه از قرن ۱۹ تا به امروز نیز استفاده کرده است

منابع خبر