«معیشت»، «بیکاری» و «اقتصاد» شاه بیت مشکلات!

«معیشت»، «بیکاری» و «اقتصاد» شاه بیت مشکلات!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۶۶ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: شاه بیت بیکاری اقتصاد

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰