سند راهبری مساجد استان کرمانشاه رونمایی شد

سند راهبری مساجد استان کرمانشاه رونمایی شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۱۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۹ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۵ آبان ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۷ بهمن ۱۳۹۹

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱