تبلیغات قلیان رایگان برای جوانان!

الف - ۳ آبان ۱۳۹۳

جمهوری اسلامی نوشت:سودجویی از طریق رواج دادن قلیان این روزها درحال اوج گرفتن است. در شمال شهر تهران برگه‌های تبلیغاتی رنگارنگی توزیع می‌شود که در آنها از مردم به استفاده از قلیان در مکان‌های گرم با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان دعوت شده است.نکته قابل تأمل اینکه در همین اوراق تبلیغاتی به دانشجویان گفته شده: «در صورت ۵ بار استفاده از منوی قلیان، یکبار به صورت رایگان مهمان ما باشید»! دعوت به قلیان با این تبلیغات، مقدمه کشاندن جوانان به اعتیادهای دیگر، بیماری‌های مختلف و انحرافات اخلاقی است. مسئولین چه وقت می‌خواهند مبارزه با این آفت را جدی بگیرند؟

منابع خبر