انجام بیش از ۳۶ هزار فقره بازرسی و نظارت ازسطح بازار استان ایلام

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸