۲۱:۱۵ پرسپولیس برای جلوگیری از حذف از آسیا اقدام کرد !

پارس فوتبال - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر