پرویز مشرف به اتهام خیانت به کشور محاکمه می‌شود

پرویز مشرف رسما به خیانت متهم شد
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

قتل بی‌نظیر بوتو و خیانت به کشور از جمله اتهامات رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان است. او در دادگاه حاضر شد و به اتهامات وارده پاسخ داد. مشرف در دادگاه خود را بی‌گناه دانست و تاکید کرد که مرگ را به باخت ترجیح می‌دهد

منابع خبر
اتهام "خیانت بزرگ" برای مشرف تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
پرویز مشرف رسما به خیانت متهم شد بی بی سی فارسی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
مشرف به "خیانت بزرگ" متهم شد جهان نیوز - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
مشرف به "خیانت بزرگ" متهم شد عصر ایران - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳