مخالفان توافق وین پس از قطعنامه شورای امنیت

یورو نیوز - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

با وجود آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته ای ایران (برجام) را در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رساند،…

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز