مشکل اصلی کشور نداشتن باور به سنت‌های الهی است

مشکل اصلی کشور نداشتن باور به سنت‌های الهی است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: مشکل باور الهی

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز