«حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد

«حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰دریافت ۱۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: دیپلماسی هزینه