خیمه سوزان شام غریبان و نمایش واقعه عصر عاشورا در قائم شهر

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

ایرنا - ساری - مراسم خیمه سوزان شام غریبان و نمایش واقعه عصر عاشورا سه شنبه شب در قائم شهر برگزار شد.عکاس احسان فضلی اصانلو

منابع خبر