تکذیب ادعاهای منتسب به مشاور فرمانده نیروی قدس/کریم پور هیچگونه ارتباطی با نیروی قدس و سپاه ندارد

مشاور عالی فرمانده قدس سپاه: ایران ۱۴ دپوی زیرزمینی در اختیار دارد
گویا
خبرگزاری فارس - ۵ آذر ۱۳۹۴

یک منبع آگاه با تکذیب و رد ادعاهای مطرح شده به نقل از کریم پور در رسانه هاگفت: وی نه تنها مشاور عالی فرمانده نیروی قدس سپاه نیست بلکه هیچگونه ارتباطی نیز با این نیرو و سپاه ندارد

منابع خبر