تکذیب خبر سقوط آسانسور در دانشگاه علامه

الف - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

رییس دانشگاه علامه طباطبایی خبر سقوط آسانسور در دانشکده زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه و مصدومیت پنج نفر طی این حادثه را تکذیب کرد.دکتر حسین سلیمی با اشاره به اخباری مبنی بر سقوط آسانسور و مصدومیت پنج نفر طی این حادثه، گفت: خبری که مبنی بر سقوط آسانسور در دانشگاه علامه در برخی رسانه ها منتشر شده است، باعث تعجب من شد، زیرا طبق گزارش های رسیده و اظهارات حاضران چنین اتفاقی رخ نداده است.وی افزود: در واقع پس از پایان برگزاری آزمون دکتری در این دانشکده، پنج نفر سوار آسانسور شده بودند که آسانسور مذکور هنگام پایین آمدن با تکان هایی مواجه شده و یکی از حاضرین در آسانسور که از داوطلبین بوده و خانمی باردار بوده اند، دچار افت فشار می شوند.رییس دانشگاه علامه طباطبایی از معاینه فرد مذکور توسط اورژانس خبر داد و افزود: در زمان حادثه، اورژانس در محل حاضر بوده و این خانم را تحت معاینه قرار می دهد و اعلام می کند که مشکلی وجود ندارد.

منابع خبر