وقایع نجومی پنج روز اول آخرین ماه سال ۱۳۹۹

آفتاب - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

کارشناس علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران روز جمعه گفت: امروز اول اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۵:۳۰ بامداد سیاره بهرام به ملاقات ماه رفت و در جدایی زاویه ای ۳.۵ درجه در شمال غرب قمر زمین مشاهده شد. سپس ماه در ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه با خوشه ستاره ای پروین هم نشین شده در ۵.۵ درجه ای جنوب شرقی این خوشه قرار می گیرد. ساعت ۲۲:۱۸ دقیقه ماه وارد تربیع اول می شود.

سعید حسن مردی در توضیح تربیع ماه گفت: حدود روز هفتم از دوره چرخش ماه به دور زمین، وضعیت ماه طوری است که ۵۰ درصد سطح ماه روشن است. فاصله ماه و خورشید در حدود ۹۰ درجه بوده و ماه به صورت نیمه دیده شده و زمان غروب خورشید در بیشترین ارتفاع از افق قرار دارد.

وی ادامه داد: از این پس هر شب، سطح ماه روشن­تر شده و بزرگ تر دیده می شود(تا حالت بدر). در وضعیت تربیع، تحدب ماه به سمت غرب می باشد.

"سپس ماه در ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه با خوشه ستاره ای پروین هم نشین شده در ۵.۵ درجه ای جنوب شرقی این خوشه قرار می گیرد"وضعیت هلال تربیع در شب ششم یا هشتم نیز می تواند رخ دهد. در تربیع دوم یا آخر نیمه دیگر ماه روشن وقابل مشاهده است.

این کارشناس علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران افزود: شنبه دوم اسفند ۹۹، ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه سیاره ناهید در اوج مداری خود قرار می گیرد. همچنین ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه این روز ماه به ملاقات ستاره چشم گاو رفته و در جدایی زوایه ای ۴.۹ درجه ای شمال این ستاره قرار می گیرد.

حسن مردی تصریح کرد: یکشنبه سوم اسفند ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد ماه در گره فزاینده قرار گرفته و دوشنبه چهارم اسفند ۹۹ ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ماه به ملاقات ستاره خوشه M۳۵ رفته و با جدایی زوایه ای ۰.۵۹ درجه ای در شمال شرقی این خوشه قرار می گیرد. سه شنبه پنجم اسفند ساعت ۱۱:۳۰ صبح سیاره تیر با جدایی زوایه ای ۴.۱ درجه ای در شمال شرقی سیاره کیوان قرار می گیرد.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹