وزیر خارجه عراق: ایران به سوریه کمک مالی می‌کند

ما به سوریه بدهکاریم یا سوریه به ما؟!
سی میل
اخبار روز - ۲۴ تیر ۱۳۹۱

روزنامهی فیگاروی فرانسوی روز جمعه، ١٣ ژوئیهی ٢٠١٢ مصاحبهای را با هوشیار زیباری انجام داده است. زیباری در مصاحبه با این روزنامهی معروف فرانسوی به برخی از مهم ترین مسایل منطقهای و داخلی عراق پرداخته است.
هوشیار زیباری که برای افتتاح سفارت جدید عراق در پاریس به سر می برد، از مقامات فرانسوی می خواهد که افراد مجاهدین خلق را که دارای گذرنامهی فرانسوی هستند را به کشور فرانسه مسترد دارد.

در ابتدا جرج مالبرونو، روزنامهنگار فیگارو از وزیر خارجهی عراق در مورد پیوستن سفیر سوریه در عراق به صفوف مخالفان و وضعیت دولت آن کشور می پرسد. به نظر زیباری بحران در سوریه به نقطه اوج خود رسیده است.

"روزنامهی فیگاروی فرانسوی روز جمعه، ١٣ ژوئیهی ٢٠١٢ مصاحبهای را با هوشیار زیباری انجام داده است"«کنترل رژیم بر خاک سوریه کاهش یافته است و جامعه دیگر اعتمادی به رفرم های بشار اسد ندارد. رژیم سوریه منزوی شده و از نظر اقتصادی به شدت زیر فشار قرار دارد.»

زیباری در مورد پرسش فیگارو در مورد کمک های مادی عراق به حکومت سوریه را رد کرده و چنین پاسخ می گوید: «همهی اخباری که در مورد کمک مادی دولت عراق به سوریه شنیده می شود، فاقد اعتبار است. بانک مرکزی ما کمک های نقدی به سوریه ارائه نمی دهد؛ برای ایران اما این چنین نیست. ایران به سوریه کمک های مالی ارائه می دهد.»

در ادامه، فیگارو در مورد تحرک القاعده در کشورهای عراق و سوریه از وزیر خارجه ی عراق می پرسد. زیباری در این باره می گوید که پس از ورود القاعده به عراق، اکنون مسیر حرکت آنان برعکس شده است.

«تعداد افراد القاده در این مسیر مهم نیست؛ بلکه تجربهای که آنان اندوختهاند دارای اهمیت است. کسانی که پس از مهاجرت(به عراق) اکنون به کارشناسان مواد انفجاری تبدیل شدهاند.»
وی در ادامه می گوید: «در سال ٢٠٠٩ هنگامی که ما از سازمان ملل درخواست کردیم که سوریه را به خاطر حملهی تروریستی به سفارتخانهها در بغداد، به دادگاه بین المللی کشانده و آن کشور را تنیبه نماید، هیچ کس ما را یاری نکرد. اکنون عراق از شروع یک نزاع دیگر در منطقه هراس دارد. اکنون ما نگران هرج و مرجی هستیم که در سوریه در جریان است. سوریه به پایگاه تازهی القاعده تبدیل خواهد شد.»

وزیر خارجهی عراق در ادامه با مقایسه دولت عراق با دیگر کشورهای عرب منطقه می گوید: «باید موقعیت ما را درک کنید.

"زیباری در مصاحبه با این روزنامهی معروف فرانسوی به برخی از مهم ترین مسایل منطقهای و داخلی عراق پرداخته است"در عراق ما دولتی داریم که به وسیله اکثریت شیعه تشکیل شده است. آنان برای اولین بار در تاریخ عراق، به شیوهی دمکراتیک حکومت را در دست گرفتهاند. در بقیهی کشورهای عربی ما شاهد تسلط اخوان المسلمین هستیم. نباید خودمان را فریب دهیم، در سوریه الترناتیو اسد حول و حوش اخوان المسلیمن خواهد بود. »

همچنین هوشیار زیباری در مورد نقش برخی کشورهای منطقه در سوریه ابراز نظر کرده است.

زیباری گفته است که کشورهای نظری عربستان سعودی و قطر که خود کشورهایی غیردمکراتیک هستند، مخالفان سوری را به لحاظ مادی یاری می دهند. وی همچنین در مورد انتخابات مصر و پیروزی اخوان المسلمین چنین گفته است: «چند روز پیش به محمد مرسی به خاطر پیروزی اولین حزب اسلامگرا که در انتخاباتی آزاد پیروز شده است تبریک گفتم. اما کشورهایی نظیر عربستان سعودی که انتخاباتی در آن کشور وجود ندارد، چنین چیزی را دوست ندارند.»

روزنامهنگار فیگارو در ادامه از نابسامانی اوضاع داخلی عراق و مواردی که این کشور را عملا فلج کرده است می پرسد. وزیر خارجهی عراق ضمن تائید موضوع می گوید: «صف آرایی نیروهای سیاسی م کشور را در حالت بی ثباتی نگه داشته است. این برای سرمایهگذاران خارجی یک مشکل است.

" هوشیار زیباری که برای افتتاح سفارت جدید عراق در پاریس به سر می برد، از مقامات فرانسوی می خواهد که افراد مجاهدین خلق را که دارای گذرنامهی فرانسوی هستند را به کشور فرانسه مسترد دارد"امروز یک فشار مصاعفی از جانب دیگر احزاب شیعه و متحدان آنان بر دولت مالکی وارد می شود. طی دو سال اخیر ما نه وزیر دفاع داریم و نه وزیر کشور. همچنین ما قانون نفت به تصویب نرسیده است. این بی معنی است.»

در انتهای مصاحبه، هوشیرا زیباری در پاسخ به پرسش فیگارو و آیندهی این سازمان در خاک عراق می گوید: «٣٤٠٠ نفر از اعضای مجاهدین خلق از کمپ اشرف به کمپ دیگری به نام "لیبرتی"، واقع در جنوب بغداد، منتقل شدهاند. ما از دولت های فرانسه و کاناد درخواست کردهایم که افرادی که دارای پاسپورت فرانسوی و کانادایی هستند را به کشورهای خود فراخوانند.

در اوایل امسال ما، همراه با ایالات متحده، فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیهی اروپا در مورد بستن کمپ اشرف به توافقی دست یافتیم.عراق موافقت کرد که آنان را به ایراد مسترد نکند، در عوض آنان موافقت کردند که اعضای مجاهدین را در کشورهای خود بپذیرند، اما امروز هیچ کس آن را نمی خواهد اجرا کند. سازمان ملل نقش میانجی بازی می کند، اما ما نمی خواهیم که اشرف دومی را بازگشایی کنیم.»

روزنامهی فیگارو - برگردان: سیامک حیدری

www.lefigaro.fr

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو کوچه - ۲۴ تیر ۱۳۹۱