سلامت روحی عامل تیراندازی زندان آباده تأیید شد

تابناک - ۷ مهر ۱۳۹۴

متهم پرونده تیراندازی در زندان آباده این استان که اقدام به کشتن پنج مامور زندان و زخمی شدن یک نفر دیگر در صبح یکشنبه هفته جاری کرده بود به لحاظ روحی روانی در سلامت کامل است

منابع خبر
سلامت روحی عامل تیراندازی زندان آباده فارس تایید شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ مهر ۱۳۹۴