۳۶۳۷ ردیف کالا از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است

3637 ردیف کالا از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
عصر اعتبار - ۱۱ مهر ۱۳۹۷

عصر اعتبار- پس از تصمیم دولت برای معافیت برخی کالاها از پرداخت مابه التفاوت ارزی، اکنون در مجموع ۳۶۳۷ ردیف کالایی که اغلب جزو اقلام واسطه ای و سرمایه ای جای دارند، در فهرست این معافیت ها قرار گرفته اند

منابع خبر
۳۶۳۷ ردیف کالا از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ مهر ۱۳۹۷