توضیح تازۀ اوقاف: موقوفه قریه ملار با قله دماوند تفاوت دارد/ نیت‌شان بهداشت و عزاداری محرم بوده

توضیح تازۀ اوقاف: موقوفه قریه ملار با قله دماوند تفاوت دارد/ نیت‌شان بهداشت و عزاداری محرم بوده
آفتاب
آفتاب - ۹ روز قبل

آفتاب‌‌نیوز :

مجتبی باقرزاده گفته است: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴سند مالکیت موقوفه که بانیت بهداشت عمومی مردم، عمران وعزاداری محرم درمنطقه است، صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف وامورخیریه، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف اضافه کرده است: ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است و موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد.

وی ازمدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها نیز پرسیده: نقض رای دیوان عالی کشور براساس رای کدام دادگاه صورت گرفته و آیا اداره ثبت راسا مبادرت به ابطال سند ادعائی ایشان کرده است؟

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز