چین چرخه ساخت نخستین هواپیمای مسافربری داخلی را تکمیل کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ آبان ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - جمهوری خلق چین امروز با تکمیل چرخه ساخت نخستین هواپیمای مسافربری داخلی ؛ رقابت خود را در این صنعت پیشرفته با شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایرباس آغاز کرد.

منابع خبر